დონორი: ჰეკს/ეპერ სამხრეთ კავკასია პერიოდი: იანვარი, 2023 - დეკემბერი, 2026 ბიუჯეტი: 440 000 CHF / 1 283 508 ლარი
დონორი: bp პერიოდი: ოქტომბერი, 2022 - აგვისტო, 2023 ბიუჯეტი: 235 750 ლარი
დონორი: Bread for the World პერიოდი: 2022-2024 ბიუჯეტი: 519 800 ევრო
დონორი: ვიშეგრადის ფონდი პერიოდი: იანვარი, 2022 - დეკემბერი, 2022 ბიუჯეტი: 31,918 ევრო
დონორი: ჰეკს/ეპერ სამხრეთ კავკასია, Bread for the World პერიოდი: აპრილი, 2020 - დეკემბერი, 2022 ბიუჯეტი: 592 790 ლარი
დონორი: ღია საზოგადოების ფონდი (OSGF)
პერიოდი: დეკემბერი, 2020 – სექტემბერი, 2021
ბიუჯეტი: 34,870 აშშ დოლარი
დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP) პერიოდი: ნოემბერი 2020-ოქტომბერი 2021 ბიუჯეტი: 34 465 აშშ დოლარი
დონორი: ევროკომისია პერიოდი: ოქტომბერი, 2019 – ოქტომბერი, 2021 ბიუჯეტი: 500 000 ევრო
დონორი: UNDP – Georgia, Modernization of Vocational Education and Training System related to Agriculture in Georgia
პერიოდი: აგვისტო 2019 - აგვისტო, 2020
ბიუჯეტი: $ 46 358
დონორი: ევროკომისია
პერიოდი: 01.10.2017-30.09.2019 წწ.
ბიუჯეტი: €550 000
დონორი: „Bread for the World” (BfdW) პერიოდი: 2019-2021 წწ
ბიუჯეტი: €450 000
დონორი: ბი-ფი ექსპლორეიშენ (კასპიის ზღვა)
პერიოდი: 25.12.2017 - 25.12.2019 წწ.
ბიუჯეტი: $299 994
დონორი: ღია საზოგადოების ფონდი (OSGF)
პერიოდი: 2018-2019
ჯამური ბიუჯეტი: $63 678