სამოქალაქო ლიდერობა
I რაუნდი
II რაუნდი
III რაუნდი
IV რაუნდი
V რაუნდი
VI რაუნდი
VII რაუნდი

სასწავლო პროგრამა "სამოქალაქო ლიდერობა" წარმოადგენს დასწრებული და დისტანციური სწავლების კომბინაციას და შედგება ოთხი მოდულისგან:

· სამოქალაქო ლიდერობა;

· ეფექტიანი კომუნიკაცია და ჩართულობა;

· პროექტის მართვა;

· ფონდების მოძიება.

პროგრამა განკუთვნილია ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციების წევრებისთვის, აქტივისტებისთვის, მოხალისეებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სურს საკუთარ თემში ან რეგიონში დადებითი ცვლილების განხორციელება.

ამ ეტაპზე ჩატარდა შვიდი რაუნდი, პროგრამაში ჩართვის სურვილი გამოხატა და დარეგისტრირდა 1455 მონაწილე, შერჩეულ იქნა და დისტანციური მოდულები გაიარა 413 მონაწილემ, კურსი სრულად გაიარა და სერტიფიკატი გადაეცა 176 სამოქალაქო ლიდერს.

 

   

 

სასწავლო პროგრამის მონაწილეების წარმატების ისტორიები

გადადგი ნაბიჯი

სამოტივაციო ფილმი

ბაჩანა ბასილაია
ნატალია ჭამიაშვილი
თინათინ იდიძე
ჯონი კაპანაძე
დავით ბიბილეიშვილი

სამოქალაქო ლიდერობა ციფრებში

სასწავლო პროგრამა "სამოქალაქო ლიდერობაზე":

დარეგისტრირდა
დაასრულა დისტანციური სწავლება
სერთიფიკატი გადაეცა

სამოქლაქო ლიდერობის მონაწილეები რეგიონების მიხედვით