მოკლე მიმოხილვა: წინამდებარე კვლევის დოკუმენტში ,,შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონი, მისი მიზიდულობის ცენტრები და კონკურენტული უპირატესობები” იდენტიფიცირებულია შავიზღვისპირა ფუნქციური რეგიონი და მასში მიზიდულობის ცენტრები. გაანალიზებულია იდენტიფიცირებულ ფუნქციურ რეგიონში  კონკურენტული უპირატესობის მქონე ეკონომიკური დარგები და წარმოდგენილია რეკომენდაციები რეგიონის შემდგომი განვითარებისთვის.

დოკუმენტი შემუშავებულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსტიტეტის სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებების ფაკულტეტის საზოგადოებრივი გეოგრაფიის დეპარტამენტისა და კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი (CRRC)  ავტორობით პროექტის: ,,რეგიონების მხარდაჭერა მდგრადი განვითარებისთვის“ (ARSD) ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხადაჭერით კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მიერ.

კვლევის გადმოწერა >>