გამოყენებითი კვლევები საქართველოს რეგიონული განვითარებისთვის

წინამდებარე დოკუმენტი აერთიანებს 6 (ექვს) გამოყენებით კვლევას საქართველოს  რეგიონული განვითარების შესახებ. კვლევების ფარგლებში შესაწვლილია შემდეგი რეგიონები:

  • კახეთი
  • მაღალმთიანი რეგიონები
  • იმერეთი, გურია და რაჭა-ლეჩხუმი
  • თბილისი და მისი მიმდებარე ტერიტორიები
  • ქუთაისი და მისი მიმდებარე ტერიტორიები
  • შავიზღვისპირა რეგიონი

დოკუმენტში გამოვლენილია შესაბამისი ფუნქციური რეგიონები და მასში მიზიდულობის ცენტრები. გაანალიზებულია იდენტიფიცირებულ ფუნქციურ რეგიონებში კონკურენტული უპირატესობის მქონე ეკონომიკური დარგები და წარმოდგენილია რეკომენდაციები რეგიონების შემდგომი განვითარებისთვის.

ვრცლად >>