კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მიერ მომზადებულია სტატიების კრებული: ,,რეგიონული განვითარების შესახებ ცოდნა და გამოცდილება -თარგმანების სერია“.

წინამდებარე სტატია წარმოადგენს პუბლიკაციის: რეგიონული განვითარების პოლიტიკები ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) წევრ ქვეყნებში(OECD, Regional Development policies in OECD Countries, 2010) ამონარიდს და თარგმანების სერიის ერთ-ერთი ნაწილია.

ვრცლად >>