იმერეთის, გურიისა და რაჭა-ლეჩხუმის კონკურენული უპირატესობები

წინამდებარე კვლევის დოკუმენტში ,,იმერეთის, გურიისა და რაჭა-ლეჩხუმის კონკურენტული უპირატესობები“ იდენტიფიცირებულია  ფუნქციური რეგიონები და მათი მიზიდულობის ცენტრები. გაანალიზებულია იდენტიფიცირებულ ფუნქციურ რეგიონებში  კონკურენტული უპირატესობის მქონე ეკონომიკური დარგები და წარმოდგენილია რეკომენდაციები რეგიონების შემდგომი განვითარებისთვის.

იხილეთ ვრცლად >>

კვლევის ანგარიში შემუშავებულია კავკასიის უნივერსიტეტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა (თსუ) და სითი ინსტიტუტი საქართველოს მიერ  პროექტის: ,,რეგიონების მხარდაჭერა მდგრადი განვითარებისთვის“ (ARSD) ფარგლებში.