ყოველდღიურ ურთერთობებში ჩართული ინდივიდის წარმატება ხშირად ჩანს როგორც პიროვნულ, კონკრეტულ-ნიშან თვისებათა და უნართა ოსტატური გამოყენების შედეგი.

ჩვეულებრივ, ადამიანები ნაკლებად ფიქრობენ იმ სოციალურ კონტექსტზე (პოლიტიკური და სოციალური ვითარება, საზოგადოების ან სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის ღირებულებათა სისტემა, ბაზრის მოთხოვნა და ა.შ.), ასევე იმ მემკვიდრეობაზე – სტატუსთა ნაკრებზე, ეკონომიკურ, სოციალურ, სიმბოლურ და კულტურულ კაპიტალზე, რომელიც ინდივიდის სოციალიზაციაზე, მისი გემოვნების, ცხოვრების სტილის, სოციალაურ-პოლიტიკური ორიენტირების ფორმირებაზე არსებით ზეგავლენას ახდენს და კონკრეტულ არჩევანს, ქცევასა და წარმატების ხარისხს განსაზღვრავს.

იხილეთ 2008 წლის კვლევა ” ახალი სოციალური კონტექსტი და გზა წარმატებისაკენ საქართველოში”

 

 

ავტორები:

ნინო დურგლიშვილი _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

ემზარ ჯგერენაია _ ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი;

გიორგი კილაძე _ საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის მეცნიერების, კულტურისა და სამოქალაქო განათლების დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე.