2023 წლიდან საუნივერსიტეტო კურსს „სამოქალაქო საზოგადოების როლი“ დაემატა ახალი მოდულები, რომელიც ფარავს სოციალურ ინოვაციებს და...
სათემო აქტივიზმის სასწავლო პროგრამის (CAT) ფარგლებში საგრანტო კონკურსის შედეგად სულ განხორციელდა CAT-ის კურსდამთავრებულების 7 ინიციატივა....
ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა“ (STAR Initiative) ფარგლებში, „კონსულტაციის...
ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა“ (STAR Initiative) ფარგლებში, კონსულტაციისა...
სათემო აქტივიზმის სასწავლო პროგრამის (CAT)  ფარგლებში  საგრანტო კონკურსის შედეგად  დაფინანსდა CAT-ის კურსდამთავრებულების 7 ინიციატივა: პლატფორმა...
CTC-ს მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში „რეგიონული საზოგადოებრივი ორგანიზაციები მუნიციპალური გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების მხარდასაჭერად“ შეირჩა 9...
ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა“ (STAR Initiative) ფარგლებში, კონსულტაციისა...
კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის ორგანიზებით 12-15 ოქტომბერს გაიმართა სამოქალაქო სათემო აქტივიზმის (CAT) ტრენერთა ტრენინგი. CAT...
Page 1 of 21 2