დიალოგები ადგილობრივ ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის წარმოადგენს შეხვედრებს, სადაც მონაწილეებს ეძლევათ საშუალება განიხილონ რეგიონში თუ მუნიციპალიტეტში არსებული გამოწვევები და იმსჯელონ მათი გადაჭრის გზებზე. კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრთან პარტნიორობით შეხვედრების ორგანიზებას და მოდერაციას ახორციელებენ რეგიონული ჰაბები . შეხვედრები დაეთმო შემდეგ თემებს: ფუნქციური რეგიონები და მათი განვითარების შესაძლებლობები, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ ევროკავშირის შეთანხმება, ადგილობრივი დეცენტრალიზაციის სტრატეგია, ბორდერიზაცია და მისი გავლენა შიდა ქართლის რეგიონის განვითარებაზე, რეგიონის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების პერსპექტივები. ქვეყნის მასშტაბით  პროექტის ფარგლებში განხორციელდა 30 ადგილობრივი დიალოგის შეხვედრა და  მონაწილეობა მიიღო ათასამდე მოქალაქემ.

(დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვევით მოცემულ ინტერაქტიულ რუკაზე)

ადგილობრივი დიალოგები რეგიონების მიხედვით