სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერების მიზნით კომპონენტი გულისხმობს  ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის (Transformative Scenario Planning (TSP)) მეთოდის გამოყენებით სამოქალაქო საზოგადოების აქტორების ჩართულობით საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების შესაძლო სცენარების (ხედვების) შემუშავებას. ამ მიზნით დაგეგმილია საერთაშორისო ექსპერტების მხარდაჭერით მეთოდოლოგიის შესწავლა/ადაპტირება და ფართო მასშტაბიანი თანამონაწილეობითი/თანა-შექმნის პროცესის ინიცირება და ფასილიტაცია. აღნიშნული ინიციატივა ხელს შეუწყობს სამოქალაქო აქტორებს შორის დიალოგის გაღრმავებას, არსებული რეალობის უკეთ გააზრება/შეფასებას, ხედვების გაზიარებას და სამომავლო განვითარებისათვის შესაძლო სტრატეგიების გამოვლენას.

ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვა  სამოქალაქო საზოგადოებისთვის


იხილეთ ვრცლად >>