დოკუმენტი წარმოადგენს კვლევის შედეგებს, რომელიც საქართველოში 2005 წლის მარტიდან ნოემბრამდე სამოქალაქო საზოგადოების ინდექსის საერთშორისო პროექტის ფარგლებში სივიკუს-ის (მსოფლიო ალიანსი სამოქალაქო მონაწილეობისთვის) კოორდინატორიბით ჩატარდა. სივიკუს- ი სამოქალაქო საზოგადოების იდექსზე 1999 წლიდან მუშობს. სამოქალაქო საზოგადოების ინდექსი სამოქალაქო საზოგადოების წევრებისთვის ყოვლისმომცველი და თანამონაწილეობითი, საჭიროებათა საკვლევი და ქვეყნის მასშტაბით სამოქმედო გეგმის შესამუშავებელი ინსტრუმენტია. იგი ამჟამად მსოფლიოს 50- ზე მეტ ქვეყანაში ხორციელდება.

იხილეთ ვრცლად >>