რესურსების განაწილება შეიძლება განისაზღვროს, როგორც დაგეგმვის პროცესი, რომლის დროსაც ხდება გეგმის განხორციელებისთვის აუცილებელი ყველა საშუალების შეფასება და მათი განაწილება პროექტის კონტექსტთან, სტრატეგიასთან და არსებულ ბიუჯეტთან კავშირში.

იხილეთ ვრცლად >>