ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული შშმ პირთა საკითხების კვლევის ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევა „ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა ხანდაზმულებისთვის საქართველოში – არსებული სერვისები და ძირითადი საჭიროებები“, რომელიც დაფინანსდა „კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის“ მიერ, პროგრამის „ჯანმრთელობის, ზრუნვის და სოციალური უფლებებისთვის“ ფარგლებში, 2019 წელს. კვლევის განხორციელებაში მონაწილეობდნენ პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციები: ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დედათა ასოციაცია ,,დეა“.

კვლევის – „ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა ხანდაზმულებისთვის საქართველოში –  არსებული სერვისები და ძირითადი საჭიროებები” მიზანია გაანალიზოს საქართველოში ხანდაზმულ მოსახლეობაზე ზრუნვის სისტემაში არსებული ძირითადი გამოწვევები, ამ მიმართულებით ხანდაზმულთა ძირითადი საჭიროებები და შეიქმნას  ქვეყნის მასშტაბით ხანდაზმულთა ზრუნვაზე ორიენტირებული სერვისების ერთიანი მონაცემთა ბაზა – ე.წ მეფინგი.

იხილეთ ვრცლად კვლევა >>