2014 წლის გამოცემაში გთავაზობთ წლის მანძილზე , სხვადასხვა პროგრამული მიმართულებით, განხორციელებული საქმიანობების მიმოხილვით სტატიებს.

სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარება, თემის შესაძლებლობების გაძლიერება და კარგი მმართველობის პრაქტიკის ხელშეწყობა კვლავ რჩება CTC -ის ძირითად პროგრამულ მიმართულებად.

PDF-ვერსიის გადმოტვირთვა >>