მოკლე მიმოხილვა: კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის მეოთხე წლიურ გამოცემა მიმოიხილავს 2013 წლის რიგ მნიშვნელოვან მოვლენებს და თემებს, რომლებშიც CTC აქტიურად იყო ჩაბმული.

CTC – ის ძირითადი პროგრამული მიმართულებებია სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარება; თემის შესაძლებლობების გაძლიერება და კარგი მმართველობის პრაქტიკის ხელშეწყობა. 2013 წლის გამოცემა გთავაზობთ ამ მიმართულებით განხორციელებული საქმიანობების მიმოხილვით და ანალიტიკურ სტატიებს.

იხილეთ ვრცლად >>