მოკლე მიმოხილვა: სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების განვითარება, თემის შესაძლებლობების გაძლიერება და მცირე მეწარმეობის განვითარების მხარდაჭერა, კარგი მმართველობის პრაქტიკის ხელშეწყობ . ეს არის ის ძირითადი პროგრამული მიმართულებები, რომლებთანაც დაკავშირებულია CTC-ის მიერ განხორციელებული საქმიანობები 2012 წლის მანძილზე.

მორიგ წლიურ ანგარიშში გთვაზობთ ამ მიმართულებით განხორციელებული საქმიანობების მიმოხილვით და ანალიტიკურ სტატიებს.

იხილეთ ვრცლად >>