მოკლე მიმოხილვა: ამ ანგარიშით სიტისის (CTC) ყოველწლიური გამოცემის მკითხველებს ვთავაზობთ კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის 2011 წლის საქმიანობის შედეგებს და მისი გამოცდილების სისტემურ ანალიზს.

იხილეთ ვრცლად >>