კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი აცხადებს ონლაინ სასწავლო პროგრამას „სათემო ინიციატივების ტრენინგი“.  იგი განკუთვნილია საქართველოში მცხოვრები სათემო ლიდერებისათვის.

სასწავლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს ეძლევათ საშუალება მიიღონ მონაწილეობა საგრანტო კონკურსში.

სასწავლო კურსზე რეგისტრაციის ბოლო ვადაა: 2023 წლის 12 ნოემბერი