კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის ინიციატივით, მკვლევართა ჯგუფმა 2012-2013 წლებში განახორციელა კვლევა საქართველოს რელიგიურ თემში შრომის კულტურის საკითხებზე.

კვლევა ჩტარდა ფრიბურგის უნივერსიტეტის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ინტერფაკულტეტური ინსტიტუტის პროგრამის, ”კავკასიის შვეიცარული აკადემიური ქსელის”, მხარდაჭერით.

კვლევა წარმოადგენს აღნიშნული საკითხების შესწავლის პირველ პრეცენდენტს. მისი შედეგები საინტერესო უნდა იყოს სოციალური მეცნიერებების მკვლევართათვის და თემის განვითარებაზე მომუშვე პროექტებისთვის.

PDF-ვერსიის გადმოტვირთვა >>