კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის ორგანიზებით 12-15 ოქტომბერს გაიმართა სამოქალაქო სათემო აქტივიზმის (CAT) ტრენერთა ტრენინგი.

CAT საგანმანათლებლო პროგრამა არის საერთაშორისო სასწავლო პროგრამა, რომლის მიზანია დაეხმაროს ახალგაზრდა ლიდერებსა და აქტივისტებს სამოქალაქო ლიდერობის, აქტივიზმის არაძალადობრივი კამპანიების წარმოების კომპეტენციების განვითარებაში.

სასწავლო პროგრამა ხორციელდება ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივის ფარგლებში”, რომელსაც ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) ხელმძღვანელობით.