დოკუმენტის მომზადებისას გამოყენებული მასალები ეფუძნება 2012 წლის გაზაფხულზე კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ დისკუსიათა ციკლის დროს გამოთქმულ მოსაზრებებს, რომლებიც, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მონაწილოებით ჩატარდა.

ვრცლად >>