კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC) აცხადებს ადვოკატირების პროექტის საგრანტო კონკურსს პროექტის „ჯანმრთელობის, ზრუნვისა და სოციალური უფლებებისთვის“ ფარგლებში.

კონკურსის მიზანია „კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის“ მიერ დაფინანსებული კვლევის „ოპიოიდებით ჩანაცვლებითი მკურნალობის ხელმისაწვდომობა საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში“   მიგნებებისა და რეკომენდაციების ადვოკატირება და შესაბამისი რეკომენდაციების პრაქტიკაში გატარების ხელშეწყობა.

ინფორმაცია საგრანტო განაცხადზე და ბიუჯეტის ფორმა იხილეთ ბმულებზე: https://bit.ly/2Rltbzq

ბიუჯეტის ფორმა: https://bit.ly/3aAD3gx

საგრანტო განაცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2020 წლის 7 თებერვალი, 17:00 საათი