წინამდებარე კვლევის მიზანია  მსოფლიო მასშტაბით მასწავლებელთა პროფესიული ასოციაციების შექმნისა და განვითარების საუკეთესო პრაქტიკის შესწავლა, კერძოდ კი, რამდენიმე წარმატებული მაგალითის აღწერა.

იხილეთ ვრცლად >>