სერია ”ევროპული ძიებანი”

რედაქტორ-შემადგენლები:

პაატა პაპავა, ზაზა შათირიშვილი

მოკლე მიმოხილვა:  წინამდებარე კრებული ხუთ ევროპულ იდეას ეძღვნება- ევროპის, ფილოსოოფიის, ლიტერატურის, საზოგადოებისა და (პოსტ)მოდერნის იდეებს. ქართველ ავტორებთან ერთად წარმოდგენილია ცნობილ ევროპელ ინტელექტუალთა- რემი ბრაგის, პიერ ადოსა და ნიკლას ლუმანის ნაშრომების თარგმანები.

კრებული მომზადდა კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის და ევროპულ ძიებათა ინსტიტუტის თანამშრომლობით.

იხილეთ ვრცლად >>