კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი და კონრად ადენაუერის ფონდი ვიწყებთ ახალი ინიციატივის განხორციელებას „ევროპული კლუბები საქართველოში“. ინიციატივას მხარს უჭერს საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო.

„ევროპული კლუბები” მრავალი წელია პოპულარულია ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. ამ ინიციატივის განხორციელების პროცესში მოხდება აღნიშნული მოდელისა და იდეის ქართულ რეალობაზე მორგება.

საპილოტე ეტაპზე პროექტში ჩართული იქნება 6 საჯარო სკოლა. პროექტების შედეგების გათვალისწინებით მოხდება ქსელის შემდგომი განვითარების სტრატეგიის ფორმირება და საქართველოს მასშტაბით დამატებითი სკოლების ჩართვა.