ორგანიზაციისთვის ან პროგრამისთვის ბიუჯეტის მომზადების საკითხებია განხილული აღნიშნულ სახელმძღვანელოში.

იხილეთ ვრცლად >>