დოკუმენტი მომზადებულია „საქართველოს ზრუნვის პლატფორმის“ მიერ,
პროექტის ფარგლებში, რომლის სახელწოდებაა „ბიოსამედიცინო მიდგომიდან
ბიოფსიქოსოციალური მიდგომისკენ“.
აღნიშნული პროექტი არის ნაწილი პროგრამისა „უკეთესი ზრუნვისთვის
საქართველოში“; დაფინანსებულია „კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის“ მიერ,
Bread for the World-ის მხარდაჭერით.

იხილეთ ვრცლად >>