2015 წელს, CTC-ს გუნდმა, თვითმმართველობის ახალ კოდექსზე, პარტნიორობა ღია მმართველობისთვის ინიციატივით (OGP) დადგენილ სტანდარტებზე და ზოგადად, კარგი მმართველობის (Good Governance) პრინციპებზე დაფუძნებით დაიწყო პროექტი – „ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება“.

უფრო დეტალურიად პროექტის შესახებ იხილეთ გამოცემა “ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება“.

PDF-ვერსიის გადმოწერა >>