წინამდებარე პუბლიკაცია აერთიანებს კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის მიერ გაწეული სამუშაოს და მიღწეული შედეგების ანგარიშს, წარმატებული მაგალითების აღწერას , მიკრომეწარმეობის საკითხების მიმოხილვას და ამ საკითხებისადმი მიძღვნილი პროექტის შემაჯამებელი კოფერენციის მასალის მიმოხილვას.

იხილეთ ვრცლად >>