ევროპული კულტურის ორი საფუძველი:VITA CONTEMPLATIVA და VITA ACTIVA

ვრცლად >>