„ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა“ ინიცირებული და დაფინანსებულია BP-სა და მისი პარტნიორების მიერ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენისა და სამხრეთ კავკასიის გაზსადენის კომპანიებში. პროექტის ერთ-ერთ კომპონენტს წარმოადგენს თემის მდგრადი განვითარების მხარდაჭერა. ამასთან დაკავშირებით, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი აცხადებს სოფლის სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის საგრანტო კონკურსს.

კონკურსის დეტალური პირობები და სააპლიკაციო ფორმა იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში.  

სარეაბილიტაციო პროექტის წარდგენის ბოლო ვადაა 2020 წლის 30 ნოემბერი

კონკურსის პირობები : http://shorturl.at/erEFM

განაცხადის ფორმა (ქართული):    https://tinyurl.com/yb23eu4x

განაცხადის ფორმა (რუსული): http://shorturl.at/foBI

 

bp logoes